“En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen."

Jesaja 58:12

Onze school

The Foundation is een christelijke internationale particuliere school voor basis- en voortgezet onderwijs. Onze school is ontstaan vanuit het verlangen om onze kinderen in een beschermde omgeving te onderwijzen en op te voeden, vanuit de basis van Gods Woord.