Hoe verloopt een dag op The Foundation?

Een schooldag ziet er globaal als volgt uit. We starten gezamenlijk in de Lunchroom met de ‘Pledge’, die als volgt luidt: “I will make God’s Word a lamp to my feet and a light to my path. I will hide God’s Word in my heart, that I might not sin against God.” We beginnen met een ‘nugget’, een korte heldere boodschap vanuit de Bijbel om de studenten te bemoedigen en te inspireren. Deze wordt verzorgd door een student of door iemand van de staff. Daarnaast bidden we met elkaar en zingen we ons maandlied. Tijdens de opening worden ‘Congratulations Slips’ uitgereikt, hierop staan de resultaten van gemaakte en behaalde Tests. Daarna gaan de studenten naar hun Learning Center, waar ze met hun PACEs aan de slag gaan. De doelen voor de schooldag staan vermeld op een Goalcard. De Supervisor bepaalt hoeveel pagina’s een kind kan doen en de Monitor bewaakt het proces gedurende de dag. Tijdens het maken van de pagina’s komen studenten zogenoemde ‘Scorestrips’ tegen. Dit zijn momenten waarop ze het gemaakte werk zelf gaan nakijken. Natuurlijk zijn er regelmatig momenten van ontspanning, in de vorm van Breaks. Zo hebben we halverwege de ochtend een Fruitbreak. En tussen de Fruitbreak en de Lunchbreak is er nog een Stretchbreak. Tijdens de Fruitbreak en de Lunchbreak gaan de kinderen naar buiten. De Stretchbreak vindt in het Learning Center plaats. Het werken in de PACEs stopt om 13:45 uur, daarna is er opnieuw een Break, waarna de studenten naar hun Afternoon Class gaan. Om 15:00 uur wordt de dag afgesloten met gebed.

Een dag op de Foundation

Jaarkalender / Schooltijden

Jaarkalender: vakanties zoals regulier onderwijs en regio

Wij hebben een continurooster, er wordt dus geluncht op school.
Maandag: 8.45-15.00 uur
Dinsdag: 8.45-15.00 uur
Woensdag: 8.45-13.00 uur
Donderdag: 8.45-15.00 uur
Vrijdag: Thuiswerkdag voor de Seniors 

Welke vakken worden gegeven?

De kern van het ACE curriculum bevat de volgende 6 kernvakken, consequent aangeduid met de volgende kleurcodes + een aantal electives gedurende alle niveaus van het curriculum: 
 
Math:  Rekenen, wiskunde
English: Grammatica en taal?
Word Building: Woordenschat en spelling
Literature & Creative Writing: (Begrijpend) lezen en schrijfvaardigheden
Science: biologie, natuurkunde, scheikunde
Social Studies: geschiedenis, geografie, economie

Schoolgeld

Omdat dit onderwijs niet gesubsidieerd wordt door de overheid wordt er een maandelijkse eigen bijdrage door de ouders betaald. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen. 

Learning Centers

Op onze school werken we met Learning Centers:
Kindergarten - Kleuterprogramma (4-6 jr.)
ABCs – Leren lezen en schrijven (5-7 jr.)
Juniors – Basisschoolleeftijd (6-11 jr.)
Seniors – Voortgezet onderwijs (12-18 jr.)

Jaarplanning

The Foundation - Jaarplanning 2024 / 2025