Uitleg Curriculum

Wat is een PACE
Het ACE curriculum is een geïndividualiseerd curriculum. Kinderen werken op hun eigen tempo door de vakken (link naar: welke vakken worden gegeven). De lesstof komt tot de leerlingen door middel van PACEs. Een PACE (Packet of Accelerated Christian Education) is een boekje met lesstof en de verwerking daarvan. Ieder vak heeft een eigen PACE. Iedere PACE moet eerst worden afgerond voordat het volgende boekje uitgereikt wordt. Ieder vak bestaat uit 12 PACEs per niveau. Leerlingen maken tussen de 60 en 72 PACEs per jaar, afhankelijk van de capaciteit van de leerling. Naast de academische inhoud, zijn in de PACEs ook negentig karaktereigenschappen van de Heere Jezus geïntegreerd. In iedere PACE staat een andere karaktereigenschap centraal. Deze wordt aan het begin van een PACE genoemd en gedefinieerd, waarbij ook de Schriftverwijzing naar deze karaktereigenschap genoemd en gememoriseerd wordt. Door middel van stripverhaaltjes, gedichtjes en activiteiten wordt de leerling aangemoedigd om het voorbeeld van de Heere Jezus na te volgen. In een PACE bevinden zich meerdere meetmomenten. Door middel van de activiteiten in een PACE, maar ook door het evalueren van de geleerde stof door het maken en overhoren van Checkups, alsook het maken van de Self Test, geven een goed beeld of een leerling de lesstof beheerst. Zodoende wordt het zogenoemde ‘mastery learning’ gewaarborgd. Pas als een leerling de lesstof beheerst, na het behalen van de Test, mag het door naar de volgende PACE.

Het vak Nederlands
Daarnaast wordt het vak Nederlands in de basisschoolleeftijd door middel van Taal- en Spelling PACEs gegeven. In de periode van voortgezet onderwijs wordt voor het Nederlands gebruik gemaakt van Nederlandse methodes voor het niveau waarop de leerling staatsexamen gaat doen. Daarbij krijgt de leerling de nodige begeleiding en worden klassikaal te behandelen onderwerpen in een Afternoon Class gegeven. In de periode waarin studenten toewerken naar hun certificaat, krijgen zij naast de kernvakken ook keuzevakken (Electives), of is er de mogelijkheid een profiel (Bias) te kiezen bij het Advanced Certificate.

Voor meer informatie kunt u de volgende websites raadplegen:
 
CEE: https://www.christian.education
ICCE: https://www.icce.education
ACE: https://www.aceschooloftomorrow.com
PaceSuccess: https://pacesuccess.net