afternoon-classes

In de middagen wordt aandacht gegeven aan aanvullende lessen in groepsverband. Dit versterkt de onderlinge band. Omdat het curriculum individueel is, is dit een belangrijk aspect. De Afternoon Classses sluiten zoveel mogelijk aan op het curriculum. Een aantal voorbeelden van Afternoon Classes zijn gym, knutselen, Oral Reports (spreekbeurten), Spreken/kijken/luisteren (behorend bij het vak Nederlands). In deze Afternoon Classes wordt ook het vak Burgerschap geïntegreerd.