zz Curriculum

The Foundation
 • ’s Ochtends werken de kinderen vanaf ongeveer 7 jaar in hun eigen ‘office’ aan hun vakken d.m.v. pages (werkboekjes) van ACE. Hierbij worden ze ondersteund door een supervisor en monitor. Een internationale school betekend Engelstalig onderwijs, waardoor kinderen deze wereldtaal goed zullen beheersen. ’s Middags is er gezamenlijk onderwijs in vakken zoals handvaardigheid, lichamelijke oefening, koken,  en ander praktisch onderwijs (of ambachten), afgestemd op leeftijd en bekwaamheid van de kinderen.


  ACE
  Het onderwijsprogramma Accelerated Christian Education (ACE) is ontstaan in 1970 in Amerika, en wordt inmiddels in meer dan 140 landen wereldwijd gebruikt. Het is gebaseerd op fundamentele principes uit het Woord van God. Kinderen worden opgeleid om het leven te zien vanuit Gods perspectief en om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

  Het ACE-concept is gebaseerd op vijf basiswetten van het leren:

  1. Kinderen moeten op hun eigen niveau kunnen leren;
  2. Er moeten haalbare doelen worden gesteld;
  3. Kunde moeten worden gecontroleerd, kinderen gemotiveerd;
  4. Het leren moet meetbaar zijn;
  5. Het leren moet worden beloond.

  Het ACE-model past zich aan de leersnelheid van uw kind aan. Het laat uw kind zelfstandig vooruit gaan in het onderwijsprogramma, en niet als groep. Hij of zij krijgt vooraf een diagnostische test om de huidige academische bekwaamheden en zwakheden te bepalen. Uw kind wordt dan vervolgens per vak op zijn/haar eigen leerniveau geplaatst.

  De kinderen leren door zelf dagelijkse doelen te stellen, en worden uitgedaagd door het bijhouden van hun eigen prestatie. Hierdoor visualiseert en plant het zijn/haar eigen dagelijkse voortgang. Dit legt de verantwoordelijkheid voor het leren bij het kind zelf en zorgt voor persoonsontwikkeling.

  De Bijbelse waarde van uitmuntendheid in alles wat we doen is vertaald in het beheersen van vakinhoud (mastering). Kinderen moeten een minimum van 90% van het materiaal onder de knie hebben, voordat ze door mogen naar een volgend niveau.

  Het onderwijsprogramma van ACE rust kinderen effectief toe voor het hoger onderwijs of werkplek. Kinderen worden geholpen en gestimuleerd (door alle vakken heen) het Woord van God te kennen, te begrijpen en toe te passen, zodat ze levenssituaties benaderen vanuit een Bijbels perspectief.

 • Lees meer over ons
 • Meer informatie?

  Vul onderstaand formulier in