School

 • Het onderwijsprogramma Accelerated Christian Education (ACE) is gebaseerd op fundamentele principes uit het Woord van God. Kinderen leren het leven te zien vanuit Gods perspectief. Ook leren ze verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.


  Groepen

  De school bestaat uit drie groepen:

  • Starters
  • Juniors
  • Seniors

  Het curriculum loopt van ‘Kindergarten’ tot ‘ICCE Certificate Advanced High Achievement/Honours’ (in Nederland vergelijkbaar met peuterspeelzaal tot vwo).
  De Starters (kleuters) volgen het programma ‘Kindergarten with Ace and Christi’ (groep 0-1 niveau), gevolgd door ‘ABCs with Ace and Christi’ (groep 2-3 niveau). Zo leren ze spelenderwijs lezen en schrijven, en tegelijkertijd stapje voor stapje zelfstandig te werken in een ‘office’. Zodra de kinderen eraan toe zijn (+/- 7 jaar) stappen ze over naar het Learning Centre van de Juniors (groep 4-8 niveau). De Seniors (voortgezet onderwijs) werken toe naar een internationaal certificaat op hun eigen niveau.
  ’s Ochtends werken de leerlingen in het Learning Centre in hun eigen ‘office’ aan hun vakken door middel van PACEs (werkboekjes) van ACE. Hierbij worden ze ondersteund door een supervisor en een monitor. ’s Middags is er klassikaal onderwijs in praktische vakken zoals handvaardigheid, tekenen, lichamelijke oefening en koken, afgestemd op de leeftijd en bekwaamheid van de leerlingen.

  ACE

  Het onderwijsprogramma Accelerated Christian Education (ACE) is ontstaan in 1970 in Amerika, en wordt inmiddels in meer dan 140 landen wereldwijd gebruikt. Het programma is gebaseerd op fundamentele principes uit het Woord van God. Kinderen worden geleerd om het leven te zien vanuit Gods perspectief en om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces.

  Het ACE-concept is gebaseerd op vijf grondwetten van leren:

  1. Kinderen moeten op hun eigen niveau kunnen leren.
  2. Er moeten haalbare doelen worden gesteld.
  3. Kennis moet worden gecontroleerd en kinderen gemotiveerd.
  4. Het leren moet meetbaar zijn.
  5. Het leren moet beloond worden.

  Het ACE-model past zich aan de leersnelheid van het kind aan. Het laat de leerling zelfstandig vooruit gaan in het onderwijsprogramma, niet als groep. Hij of zij krijgt vooraf een diagnostische test om de huidige academische bekwaamheden en zwakheden te bepalen. Vervolgens wordt de leerling per vak op zijn/haar eigen leerniveau geplaatst.
  Dagelijks stelt het kind zelf doelen en houdt het de eigen prestaties bij. Zo visualiseert en plant de leerling zijn/haar eigen dagelijkse voortgang. Dit werkt motiverend en legt daarnaast de verantwoordelijkheid voor het leren bij het kind zelf. Hierdoor ontwikkelt het karakter van de leerling.
  De Bijbelse waarde van uitmuntendheid in alles wat we doen is vertaald in het beheersen van vakinhoudelijke kennis (‘mastering’). De leerlingen moeten minimaal 80% van de stof onder de knie hebben, voor ze door mogen naar een volgend niveau. Voor het vak Word Building is dit zelfs 90%.
  Het onderwijsprogramma van ACE rust kinderen effectief toe voor het hoger onderwijs of de werkplek. Leerlingen worden in alle vakken geholpen en gestimuleerd om het Woord van God te kennen, te begrijpen en toe te passen, zodat ze levenssituaties benaderen vanuit een Bijbels perspectief.

 • Zie, ik heb u de verordeningen en bepalingen geleerd, zoals de HEERE, mijn God, mij geboden heeft; om zo te handelen in het midden van het land waarin u zult komen om het in bezit te nemen. Neem ze in acht en doe ze; want dat zal uw wijsheid en uw inzicht zijn voor de ogen van de volken, die al deze verordeningen horen zullen en zullen zeggen: Werkelijk, dit grote volk is een wijs en verstandig volk! Want welk groot volk is er waar de goden zo dicht bij zijn als de HEERE, onze God, bij ons is, altijd als wij tot Hem roepen?
  Deuteronomium 4:5-7