International

  • Behalve voor het vak Nederlands valt The Foundation niet onder de Nederlandse onderwijsinspectie. De school is aangesloten bij de Britse organisatie CEE (Christian Education Europe), en staat onder toezicht van ICCE (International Certificate of Christian Education).

    De certificering van het onderwijs wordt gedaan door ICCE. ICCE is in 2012 door ons Ministerie van OCW geaccrediteerd. Ouders die hun kinderen onderwijs laten volgen op The Foundation, voldoen hiermee aan de Nederlandse leerplichtwet. Een internationale school betekent Engelstalig onderwijs, waardoor kinderen deze wereldtaal goed zullen beheersen.