Huishoudelijk Reglement

The Foundation hanteert het beleid zoals verwoord in de volgende beleidsstukken:
    • Open Communicatie Beleid
    • Bevorderen van Goed Gedrag Beleid
    • Anti Pest Beleid
    • Kinderbeschermingsbeleid
    • Databeschermingsbeleid